Dan slobode dokumenata 25. ožujka 2015. u Rijeci

Obilježavanje Dana slobode dokumenata 25. ožujka 2015. u Rijeci održat će se u zgradi Sveučilišnih Odjela Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, u prostoriji O-028, s početkom u 16 sati.

Program Dana slobode dokumenata je sljedeći:

  • 16:00 -- 16:30 Dan slobode dokumenata, LibreOffice, OpenDocument i PDF: 7 godina poslije (Vedran Miletić)
  • 16:35 -- 16:55 Fancy značajke u LibreOffice-u 4.4 (i 4.3, i 4.2, ...) (Nikol Bali)
  • 17:00 -- 17:20 Uspješni i neuspješni softverski projekti otvorenog koda (Domagoj Margan)
  • 17:25 -- 17:45 Bezbolno upravljanje referencama na korištenu literaturu korištenjem Zotera (Tomislav Šubić)
  • 17:50 -- 18:20 Iskustva prelaska s MS Office na LibreOffice (predavanje i diskusija) (Viktor Jurčić)
  • 18:20 -- 18:40 Pauza uz grickalice
  • 18:40 -- 19:00 Otvoreni formati dokumenata u javnim institucijama i privatnim tvrtkama (Tina Mirkov)
  • 19:05 -- 19:25 Otvoreni formati van uredskih alata: primjer na računalnoj kemiji (Patrik Nikolić)
  • 19:30 -- 19:50 Markup: običan tekst ili strukturiran dokument? (Luka Vretenar)
  • 19:55 -- 20:15 LibreOffice Math (i sličnost sa LaTeX-om) (Sanda Bujačić)

Vidimo se!