DORS/CLUC 2013: Obavijest za studente Sveučilišta u Rijeci (OzI/RiTeh)

Od 15. do 17. 05. 2013. u Zagrebu održavaju se Dani otvorenih računalnih sustava / Croatian Linux Users Conference (DORS/CLUC), u organizaciji udruga HULK i HrOpen:

Svi zainteresirani studenti Odjela za informatiku i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci imaju besplatnu kotizaciju. Rok za prijavu je 10.5. do 12:00. Za prijavu i dodatna pitanja kontaktirajte Domagoja Margana na: domargan@lavabit.com

Organizacija prijevoza ovisi o broju zainteresiranih.