Održano drugo predavanje

Neki kažu da je krenuti najteže...

...a neki kažu da je najteže nakon debija napraviti nastavak...

Kako god bilo, nama je uspjelo oboje. Održano je i drugo predavanje, naslovljeno Otvoreni kod je Коммунизм?, u kojem je Vedran Miletić, asistent sa Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, objasnio kako otvoreni kod ipak nije komunistički pokret, unatoč uvriježenom mišljenju javnosti.

Predavanja će se i dalje održavati redovito svakih 14 dana, a predavači i teme biti će najavljeni na ovoj stranici i na vratima učionice 101 na Odjelu za informatiku.