ns-2 radionice u pripremi

HULK-Ri priprema radionice o mrežnom simulatoru ns-2. Ugrubo, sadržaj radionice će biti: Tradicionalni/klasični C++ (gcc-3.4 i stariji prevoditelji) Tcl i OTcl Osnove simulacije: slaganje čvorova, ns-2 adrese, aplikacije UDP i TCP, redovi čekanja na usmjerivačima Vizualizacija odbacivanja paketa Točan termin radionica biti će objavljen uskoro. Vedran Miletić, voditelj HULK-Ri i izvođač radionice, izjavio je: “Apsolutno …