Linux u nastavi

Linux u nastavi u Primorsko-goranskoj županiji

Pratimo primjenu Linuxa u nastavi u našoj regiji. Veseli nas što se iz godine u godinu ona intenzivira.

Linux u nastavi na Sveučilištu u Rijeci

Studenti Odjela za informatiku danas uče rad u komandnoj liniji na Linuxu u sklopu kolegija Operacijski sustavi 1 i Operacijski sustavi 2. Distribucije koja se pritom koriste su Ubuntu i Debian. Pored toga, Linux se koristi u nastavi kolegija: Logičko programiranje, Upravljanje znanjem, Osnove digitalne obrade govora i slika, Komunikacija čovjek-stroj, Distribuirani sustavi, Paralelno programiranje na heterogenim sustavima, Upravljanje mrežnim sustavima, Računalne mreže 1 i Računalne mreže 2. Specifično, na kolegiju Upravljanje mrežnim sustavima predaje se sistemašenje, i pritom se koristi Fedora.

Studenti Odjela za fiziku uče rad u komandnoj liniji na kolegiju Osnove informatike, te koriste Linux na kolegiju Računalna fizika. Distribucija koja se pritom koristi je Debian, a u prošlosti je korištena Fedora.

Studenti Tehničkog fakulteta sreću se Linuxom na većem broju kolegija. Na studiju računarstva, u sklopu praktičnog dijela kolegija Primjena računala obrađuje se rad u komandnoj liniji na Linuxu, i pritom koristi Ubuntu. U prošlosti su korišteni i Fedora, Debian, openSUSE. Linux se također koristi u nastavi kolegija Operacijski sustavi, Programiranje, Algoritmi i strukture podataka, Računalne mreže, Baze podataka, Znanstveno računanje, Računalna grafika i drugih.

Linux u nastavi u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka

Učenici Priodoslovne i grafičke škole rijeka koriste Linux u nastavi predmeta: Baze podataka, Programiranje za web i Internetske tehnologije. Osnove rada u komandnoj liniji se specifično ne obrađuju. Distribucija koja se pritom koristi je Ubuntu.

Koristite Linux u nastavi?

Javite se koordinatoru s kratkim opisom pa će vas dodati na ovaj popis.

Linux u nastavi šire

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.