Kategorije
Aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci i riječkim školama

Odgoda predavanja

Zbog više upita o toj mogućnosti, predavanje

Linux na Samsung 730XT terminalima

odgađa se za 27.04. u 14 sati.